Logo_Anastasiadis_Zootrofes

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία “Ζωοτροφές Αναστασιάδη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε” δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας. Αντιλαμβανόμαστε με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες που μας αναλογούν βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (“GDPR”). Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς και είναι υποχρέωσή μας να τα διαχειριζόμαστε, να τα προστατεύουμε και να τα επεξεργαζόμαστε σωστά.
 
Με αυτήν την πολιτική απορρήτου σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που ακολουθούμε σχετικά με:
 
• τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνουμε από τους χρήστες του ιστότοπού μας, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα από τη διεύθυνση www.zootrofesanastasiadi.com και ανήκει στην εταιρία “Ζωοτροφές Αναστασιάδη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε”,
 
• και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκείτε σε σχέση με τα δεδομένα σας.
 
Με την άμεση αποδοχή της Πολιτικής μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή απλά συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική. Μπορούμε να προβούμε σε περιοδικές ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα πάντα με τους νόμους και τους κανονισμούς, επομένως θεωρούμε σκόπιμο να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για οποιεσδήποτε, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrfoesanastasiadi.com και θα είμαστε στη διάθεσή σας.
 
Αρχές του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε τις αρχές που ορίζει ο Κανονισμός GDPR και να ενεργούμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή μας τη δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα:
 
• επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια
 
• συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Περαιτέρω επεξεργασία, για λόγους αρχειοθέτησης, για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστος τρόπος σε σχέση με τους αρχικούς σκοπούς.
 
• είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (“ελαχιστοποίηση των δεδομένων”)
 
• είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, ενημερωμένα
 
• φυλάσσονται υπό μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση των προσώπων στα οποία αναφέρονται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία («περιορισμός αποθεματοποίησης»)
 
• επεξεργάζονται με τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
 
Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
 
Για την λειτουργία της επιχείρησής μας και ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 
(i) Πληροφορίες που συλλέγονται από φόρμες στον ιστότοπο. Όταν υποβάλλετε αιτήματα στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επάγγελμα.
 
(ii) Πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το περιεχόμενο του μηνύματος σας και μπορούμε να διατηρούμε αρχείο από μια τέτοια αλληλογραφία.
 
(iii) Χρήση δεδομένων. Όπως πολλοί ιστότοποι, όταν εισέρχεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψης σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τη συχνότητα και το μοτίβο χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοινές τεχνολογίες διαδικτύου, όπως cookies και / ή υπηρεσίες τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και το περιεχόμενό του ώστε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία.
 
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
 
Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή που μας παρέχετε, περιλαμβάνουν:
 
• εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου μας, παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας,
 
• βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου μας,
 
• αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με υπηρεσίες, όπως ειδοποίηση σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, νέες ή άλλες προσφορές,
 
• διεξαγωγή των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόσληψης ή / και ανάπτυξης της επιχείρησής μας.
 
Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων
 
Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και γι’ αυτόν το λόγο δεν παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας εμπιστευτικά, αλλά ενδέχεται να απελευθερώσουμε πληροφορίες σε:
 
• υπαλλήλους, σύμβουλους, ελεγκτές, ανάδοχους και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες μας, οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν εμπιστευτικές τις προσωπικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν μόνο για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες μας,
 
• επιχειρηματικούς μας εταίρους,
 
• αγοραστή ή άλλον διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, χρηματοδότησης, εξαγοράς, αναδιάρθρωσης ή πτώχευσης, ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης, ολόκληρης ή μέρους της εταιρείας μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων,
 
• πρόσωπα στα οποία οφείλουμε να δημοσιοποιούμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
 
• αρμόδιες αρχές με σκοπό να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια της “Ζωοτροφές Αναστασιάδη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε”,  των εργαζομένων μας, των χρηστών μας και άλλων.
 
Πως να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies
 
Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, τροποποιώντας τις επιλογές αυτού, προκείμενου να αποτρέψετε παντελώς την αποδοχή cookies ή να σας προτρέπει πριν αποδεχτείτε οποιοδήποτε cookie από κάποιον ιστότοπο.
 
Ασφάλεια
 
Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και γνωστοποίηση. Δυστυχώς, καμία ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλής. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος ασφαλείας ή παραβίασης που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ειδοποιηθείτε άμεσα για να δράσετε αναλόγως και από μέρους μας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε το περιστατικό και να ανακτήσετε τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων.
 
Δικαίωμα Πρόσβασης
 
Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν διατηρούμε και / ή επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και αν το κάνουμε, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com
 
Δικαίωμα Διόρθωσης
 
Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβειών στα προσωπικά σας δεδομένα ή την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή μας. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com
 
Δικαίωμα Διαγραφής
 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com
 
Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας
 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com
 
Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε ή έχουμε συλλέξει, να διαβιβαστούν σε εσάς ή σε έναν τρίτο φορέα σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και μηχανικά αναγνώσιμη. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com
 
Δικαίωμα Εναντίωσης
 
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων ή έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) , απευθύνετε την ανησυχία ή την αντίρρησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zootrofesanastasiadi.com

Ανακαλύψτε τώρα την ποιότητα των ζωοτροφών μας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο